S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

VÝPREDAJ

Cena 39,90 €
skladom
Cena 46,74 €
skladom

OBCHOBNÉ PODMIENKY

I. Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

A) Všetky ceny sú uvádzané s DPH.
B) Všetky prijaté objednávky sú záväzné.
C) Zákazník potvrdzuje, že má plnú právnu zodpovednosť. V opačnom prípade, je za objednávku zodpovedný zákonný zástupca.
D) Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s:

  • obchodnými podmienkami
  • dodacími a platobnými podmienkami
  • reklamačnými podmienkami
  • ustanoveniami o ochrane osobných údajov

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596

Predávajúci:
UNIJUNIOR-ŠPORT - Ing. Juraj Pavličko
Nám. sv. Egídia 50/58
058 01 POPRAD

IČO: 17280397
IČ DPH: SK1020726971
Tel. č.: 052/ 77 22 331 ; e-mail: info@unijunior.sk
Okr. úrad v Poprade, odb. živn. a ochr. spotr. 372/2001

Kupujúci:
Objednávateľ tovaru uvedený v detailoch objednávkového formulára (pri začatí obchodných vzťahov poskytuje predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch). Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov výrobcu tovaru, ani predávajúceho alebo ďalších firiem. Vzťahy medzi kupujúcim (objednávateľom / zákazníkom / spotrebiteľom) a predávajúcim (firma UNIJUNIOR-ŠPORT) sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou na území Slovenskej republiky.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

UNIJUNIOR-ŠPORT - Ing. Juraj Pavličko (ďalej len "predávajúci") Vám ponúka možnosť moderného spôsobu nakupovania priamo z pohodlia Vášho domova, kde môžete nakupovať jednoducho, flexibilne a hlavne nepretržite - 24 hodín denne. Vykonať objednávku je možné veľmi jednoducho a rýchlo a to prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailu.

Predmetom nákupu je tovar uvedený v objednávke. Parametre, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na stránke www.unijunior.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkom tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a v prípade potreby riadne vybavený návodom na obsluhu a záručným listom.

V prípade ak predávajúci nedodá objednaný tovar kupujúcemu do 30 dní od vytvorenia objednávky, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez poplatku.

V prípade, ak v dobe medzi objednaním tovaru a jeho dodaním došlo k nevýraznej zmene ceny objednaného tovaru, za právoplatnú sa považuje cena aktuálna v čase prijatia objednávky a je uvedená aj v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo v nepredvídateľných, výnimočných prípadoch objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou účinnosťou odstúpiť. Rovnako to platí i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný tovar, alebo uvedie na trh novú verziu tovaru a výrazným spôsobom zmení cenu alebo vlastnosti tovaru.

3. ODOSLANIE A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je povinný do objednávkového formulára uvádzať presné a pravdivé údaje vrátane diakritiky.
Podmienkou pre nadobudnutie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári pod symbolom “ * “ (hviezdička). Po potvrdení objednávky bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-mail na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade, ak kupujúci požaduje dodatočnú zmenu alebo doplnenie niektorých údajov v už potvrdenej objednávke, bezodkladne kontaktuje predávajúceho (telefonicky: 052/7722331 alebo e-mailom: info@unijunior.sk).

4. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou a to bez poplatkov. Urobiť tak môže telefonicky: 052/7722331, e-mailom: info@unijunior.sk alebo prostredníctvom Formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zverejneného na internetovej stránke predávajúceho. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v plnej výške bezhotovostným prevodom na ním určený účet („spätná platba“) v zákonnej lehote najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o stornovania objednávky.

Kupujúci má právo na zrušenie objednávky aj po jej expedícií. Viac informácií sa nachádza v časti III. Reklamačné podmienky – bod 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. VLASTNÍCTVO TOVARU

Tovar, až do zaplatenia celej sumy zostáva majetkom firmy UNIJUNIOR-ŠPORT - Ing. Juraj Pavličko.

6. ZÁKONY A PREDPISY

Zák. č. 513/1991 Obchodný zákonník
Zák. č. 40/1964 Občiansky zákonník
Zák. č.   22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov


II. Dodacie a platobné podmienky

1. SPÔSOB DODANIA

Slovenská pošta - balík na poštu:
Objednávka bude doručená na príslušnú poštu v danej obci kupujúceho bez pokusu o doručenie.
Zvyčajná doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 3 pracovných dní.

Slovenská pošta - balík na adresu:
Objednávka bude doručená na adresu kupujúceho.
Zvyčajná doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 3 pracovných dní.

Slovenská pošta - list:
Objednávka bude doručená na adresu kupujúceho. Slovenská pošta si vyhradzuje právo nedoručiť zásielku na adresu ale uložiť ju na príslušnej pošte z dôvodu "zásielka mimo rozsah doručovacej služby".
Zvyčajná doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 2 pracovných dní.

DPD:
Objednávka bude doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. 
Zvyčajná doba dodania je 1 pracovný deň.

Zásielkovňa.sk:
Objednávka bude doručená na odberné miesto Z-Point. 
Zvyčajná doba dodania je od 1 do 4 pracovných dní.

Osobný odber:
Vyzdvihnutie objednávky v predajni predávajúceho. Doba na prevzatie objednávky je 7 dní od jej nachystania (túto informáciu predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom automaticky zasielaného e-mailu), pričom táto doba začína plynúť nasledujúci deň po oznámení o nachystaní objednávky. V prípade, ak kupujúci potrebuje predĺžiť dobu na vyzdvihnutie, informuje o tom predávajúceho v textovom poli "poznámka" počas vypĺňania objednávkového formulára alebo prostredníctvom e-mailu, ešte pred vypršaním doby na prevzatie objednávky.

Zasielanie do zahraničia:
V prípade ak kupujúci požaduje dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky, informácie o výške expedičných nákladov a podmienkach platby mu budú individuálne poskytnuté na e-mailovej adrese predávajúceho (info@unijunior.sk).

2. SPÔSOB PLATBY

Dobierka:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri preberaní zásielky u doručovateľa.
Tento spôsob platby možno využiť pri nasledujúcich spôsoboch dodania: Slovenská pošta - list, Slovenská pošta - balík na adresu, Slovenská pošta - balík na poštu, DPD, Zásielkovňa.sk.

Hotovosť:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri preberaní zásielky na predajni predávajúceho.

Platba na účet:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí prevodom na účet predávajúceho pred vyexpedovaním objednávky (tzv. platba vopred).
Všetky potrebné údaje na vykonanie platby uverejní predávajúci na svojej internetovej stránke a budú voľne prístupné.

3. DOBA DODANIA

Objednávka je zvyčajne spracovaná do 2 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky. Po naskladnení objednaného tovaru bude objednávka odoslaná alebo nachystaná na vyzdvihnutie na predajni u predávajúceho. Ak si kupujúci objedná 2 a viac položiek rozdielneho tovaru, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať tovaru s najdlhšou dodacou lehotou. V prípade, ak sa dodacia lehota z akýchkoľvek príčin predĺži, predávajúci bude za účelom dodatočnej dohody bezodkladne informovať kupujúceho. Predávajúci negarantuje doručenie objednávky v dohodnutom termíne v prípade, ak dôjde k omeškaniu zapríčineného nepredvídateľnými okolnosťami zo strane doručovateľskej spoločnosti.

4. CENA DODANIA

Ceny jednotlivých spôsobov dodania a príplatky za zvolený spôsob platby zverejňuje predávajúci na svojej internetovej stránke. Predávajúci je povinný dodržiavať ceny a príplatky platné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.

5. DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

Predávajúci negarantuje okamžitú dostupnosť všetkých ponúkaných produktov uvedených na svojej internetovej stránke. Kupujúci sa môže informovať o dostupnosti požadovaných produktov telefonicky: 052/7722331 alebo e-mailom: info@unijunior.sk.

6. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Neprevzatím zásielky kupujúci porušuje uzatvorenú kúpnu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. V prípade neúspešného doručenia zásielky má predávajúci právo od kupujúceho požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5,00 € na primerané pokrytie vzniknutých nákladov spojených s odoslaním, skladovaním a vrátením objednávky.


III. Reklamačné podmienky

1. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Predávajúci odporúča kupujúcemu pri preberaní zásielky od prepravcu dôkladne skontrolovať jej obal a obsah. V prípade ak kupujúci zistí možné poškodenie zásielky ešte pred jej prevzatím od prepravcu, môže takúto zásielku odmietnuť prevziať a vypísať tzv. škodový / reklamačný protokol u prepravcu. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať zásielku z vyššie uvedených dôvodov, je nevyhnutné, aby o tomto dôvode bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade neuvedenia dôvodu neprevzatia zásielky bude predávajúci považovať neprevzatie zásielky za porušenie kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a má právo požadovať náhradu vzniknutej škody (tzv. zmluvnú pokutu).

Na každý tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov s výnimkou špecifikovaných skupín tovarov (napr. použitý tovar). Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Postup pri uplatnení reklamácie:

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na adrese predávajúceho alebo na adrese výrobcom poverenej osoby na vykonávanie záručných opráv (uvedenej v záručnom liste), podľa toho, ktorá osoba je v mieste pre kupujúceho bližšom. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, správne odhalenie všetkých reklamovaných vád a uplatnenie práv kupujúceho podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka predávajúci odporúča kupujúcemu vyplniť „Reklamačný formulár“ nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci nemá právo žiadať od kupujúceho náhradu vzniknutých nákladov spojených s odborným posúdením reklamovaného výrobku.

Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný tovar očistený a bez zápachu (tzv. hygienicky nezávadný). V opačnom prípade má predávajúci možnosť neprijať reklamovaný tovar.

2. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci urobiť prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý zašle e-mailom na info@unijunior.sk, vo vytlačenej podobe pošle na adresu predávajúceho alebo ho vytlačený priloží k tovaru, ktorý zasiela späť predávajúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napríklad:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť jedným zo spôsobov uvedených vo „Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“ uverejneného na stránke predávajúceho.

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru a taktiež kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru alebo aj nedodanie všetkých súčastí priložených k tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia (napr. príslušenstvo, produkty poskytnuté zdarma pri zakúpení daného tovaru,...). Predávajúci má právo vymáhať od kupujúceho zníženie hodnoty, a to formou vzájomnej dohody alebo súdnou cestou.

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, znížené o dodatočné náklady spojené so zvoleným spôsobom doručenia. Predávajúci tak urobí do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. V prípade ak je predmetom odstúpenia tovar, predávajúci vráti predmetné platby bez zbytočného odkladu po tom, ako mu bude doručený tovar od kupujúceho.

3. POSTUP PRI SŤAŽNOSTIACH A PODNETOCH

Kupujúci má právo podať sťažnosť a podnet písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo formou e-mailu na adresu info@unijunior.sk. Každá opodstatnená sťažnosť bude vyhodnotená a výsledok bude zaslaný kupujúcemu rovnakou formou, akou bola sťažnosť prijatá, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti alebo podnetu. Kupujúci má právo sa obrátiť na orgán dozoru uvedený v prvom bode týchto obchodných podmienok.


IV. Ochrana osobných údajov

Firma UNIJUNIOR-ŠPORT - Ing. Juraj Pavličko kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov e-shopu www.unijunior.sk. Firma zhromažďuje údaje potrebné pre správne poskytovanie služieb (zasielanie tovaru, fakturácia, marketing). Údaje sú sprístupňované prevádzkovateľovi internetového obchodu (Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 370 01  České Budejovice, IČO: 28090403). Údaje sú získavané od návštevníkov e-shopu dobrovoľne, vyplnením objednávkového alebo registračného formulára. Firma spracováva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Tieto údaje sú poskytované tretej strane - doručovateľskej spoločnosti, ktorú si zákazník zvolí pri vytváraní objednávky. Na žiadosť zákazníka budú kedykoľvek i bez udania dôvodu jeho osobné údaje vymazané z nášho systému. Firma postupuje v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Všetky údaje sú zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky oprávnené osoby firmy.
Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov. Firma si vyhradzuje právo obmedzenia záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.


Obchodné podmienky sú platné od 09.09.2016

Prílohy

Reklamačný formulár: .DOCX l .PDF

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy: .DOCX l .PDF

Obchodné podmienky: .PDF

 

Archív

2., Obchodné podmienky platné od 12.07.2015 do 08.09.2016: .PDF

1., Obchodné podmienky platné od 01.02.2015 do 11.07.2015: .PDF


Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné riešiť spory medzi kupujúcim a predávajúcim aj mimosúdnou cestou, využitím tzv. alternatívneho riešenia sporov (ďalej „ARS“). Kupujúci je povinný vyriešiť spor priamo s predávajúcim ešte pred začatím ARS. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vyriešením sporu, má právo obrátiť sa na subjekt ARS. Zoznam subjektov ARS sa nachádza na stránke Ministerstva hospodárstva SR (TU). Jedným so subjektov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie elektronických podaní: ars@soi.sk, adr@soi.sk (kontakt). Spotrebiteľ môže využiť aj príslušnú stránku Európskej komisie (TU).

Dôvody, na základe ktorých môže Slovenská obchodná inšpekcia odmietnuť riešiť spor:
- ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
- ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim;
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €;
- ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
- ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

NmIyZj